DIPLOME SE MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 27.12.2019.GOD. I OD 13.01.2020.GOD.