OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA JE ZAKAZANO ZA 05.10.2023. U 10 ČASOVA.

UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA NA STUDIJSKE PROGRAME AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE I DIZAJN, MODUL BREND DIZAJN I MODUL PROSTORNI DIZAJN OBAVIĆE SE 06.10.2023. PO NAKNADNO UTVRĐENOJ DINAMICI.