Odluka o broju studenata čije studije će se finansirati iz budžeta