Kalendar za iznajmljivanje školske foto-opreme

Spisak fotografske opreme

Zakazivati na mejl: vladan.pavlovic@vslpu.edu.rs

Maksimalni rok za revers fotografske i video opreme je 3 dana, sa istom tolikom pauzom do ponovnog reversa od iste osobe.

Maksimalni rok za ostala osnovna sredstva je 7 dana, sa istom tolikom pauzom.