Otkazuje se nastava na predmetima Jezik filma 1, Eksperimentalni film, Teorijsko umetničke osnove master rada i Medijska pismenost koje drži dr Ivana Kronja prof.ss. u periodu od 2. do 06. oktobra 2023. Termini nadoknade nastave biće naknadno utvrđeni.