Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu obaveštava studente da će se letnji semestar školske 2016/2017.god. završiti 26.05.2017. god.

U skladu sa tim overa letnjeg semestra obaviće se od 22.05. do 26.05.2017.god. u periodu od 10,00 do 15,00 časova.