Overa letnjeg semestra

31.05. i 01.06.2018. god. od 10,00 do 14,00 časova

Za overu letnjeg semestra dostaviti:
indeks sa svim potpisima
semestralni list (dobija se u studentskoj službi)

Obaveštenje za samofinansirajuće studente

Obavezuju se studenti koji plaćaju školarinu, da pre overe semestra, iz računovodstva škole, pribave potvrdu kojom se dokazuje da je iznos školarine koji je dospeo do dana overe izmiren, jer u suprotnom neće moći da overe semestar. Ova potvrda će činiti sastavni deo dokumentacije za overu semestra.