OVERA LETNJEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2021/2022.GOD. OBAVIĆE SE 26.05. i 27.05.2022. GOD. PO SLEDEĆOJ DINAMICI:

26.05.2022.GOD. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN OD 16:30 DO 17:30

26.05.2022.GOD. MASTER STRUKOVNE STUDIJE

– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN MODUL PROSTORNI DIZAJN OD 12:30 DO 13:00
– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN MODUL PROSTORNI DIZAJN OD 12:30 DO 13:00
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE (izborni blok Koncept dizajn 2 i Digitalne fabrikacije 2) OD 13:00 DO 14:00
– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN MODUL BREND DIZAJN OD 16:30 DO 17:00

26.05.2022.GOD.

– III GODINA ODSEK DIZAJNER GRAFIKE OD 16:30 DO 17:00

27.05.2022.GOD. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

STUDENTI KOJI POHAĐAJU STRUČNI ENGLESKI JEZIK

– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE OD 12:00 DO 12:45
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA OD 12:45 DO 13:30
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN OD 13:30 DO 14:15

STUDENTI KOJI POHAĐAJU SREDNJI ENGLESKI JEZIK

– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN OD 14:30 DO 15:30
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA OD 14:30 DO 15:30
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE OD 14:30 DO 15:30

– III GODINA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN OD 15:30 DO 16:00
– III GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA OD 16:00 DO 17:00
– III GODINA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE OD 16:00 DO 17:00

– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA OD 17:00 DO 18:00
– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE OD 17:00 DO 18:00

27.05.2022.GOD. MASTER STRUKOVNE STUDIJE

– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN MODUL BREND DIZAJN OD 12:00 DO 12:30
– II GODINA STUDIJSKI PROGRAM AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE OD 13:00 DO 13:30
– I GODINA STUDIJSKI PROGRAM AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE (izborni blok Crtanje 2 i Slikanje 2) OD 17:00 DO 17:30

ZA OVERU LETNJEG SEMESTRA DOSTAVITI:

1. INDEKS – SA SVIM POTPISIMA PROFESORA
2. SEMESTRALNI LIST (PREUZIMA SE U STUDENTSKOJ
SLUŽBI)

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NISU OSTVARILI PRAVO NA
POTPIS IZ POJEDINIH NASTAVNIH PREDMETA, DELIMIČNO
OVERAVAJU SEMESTAR.

JUNSKI ISPITNI ROK POČINJE 01.06.2022.GOD. PO OBJAVLJENOM
RASPOREDU.