Jedinstvenu (preliminarnu) listu prijemnog ispita za studijski program Mediji slike možete preuzeti ovde.