Prijava ispita sa zakašnjenjem za prvi septembarski ispitni rok 2017/2018.god., uz novčanu nadoknadu po cenovniku usluga Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija može se obaviti do 28.08.2018.god. od 12,00 do 14,00 časova.