PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2023/2024. GOD. OBAVIĆE SE PO SLEDEĆOJ DINAMICI:

  • OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

18., 19. I 20. MARTA 2024. GOD.
OD 12:00 DO 14.00 ČASOVA

  • MASTER STRUKOVNE STUDIJE

21. MARTA 2024. GOD.
OD 16:00 DO 16:30 ČASOVA

NAPOMENA: SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI NEĆE MOĆI DA PRIJAVE ISPITE UKOLIKO NE IZMIRE DOSPELE RATE ŠKOLARINE PO IZJAVI O NAČINU PLAĆANJA ŠKOLARINE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GOD.

PO DINAMICI IZVOĐENJA NASTAVE I KALENDARU AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GOD. PREDVIĐENO JE ODRŽAVANJE APRILSKOG ROKA U PERIODU OD 08.04. DO 21.04.2024. GOD. PO NAKNADNO UTVRĐENOM RASPOREDU.