Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok obaviće se od 18.12. do 21.12.2017. god. od 12,00 – 14,00 časova.