Prijava ispita za Januarsko-februarski ispitni rok školske 2018/2019.god. Obaviće se

Od 17.12. do 20 12.2018.god.

Od 12,00 – 14,00 časova

Prijava ispita sa zakašnjenjem (uz novčanu naknadu po cenovniku usluga) može se obaviti 27. i 28.12.2018. god.
pri upisu letnjeg semestra.

Napomena: netačno i nepravilno popunjene prijave neće ići u ispitni rok