Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok obaviće se od 19.12. do 22.12.2016.god. od 12,00 – 14,00 časova.