Prijava ispita za junski ispitni rok obaviće se od 15.05. do 19.05. 2017.god. od 12,00 – 14,00 časova

Napomena:
Netačno i nepravilno popunjene prijave ne idu u ispitni rok.
Prijava ispita sa zakašnjenjem može se obaviti 29.05. i 30.05.2017.god. uz novčanu nadoknadu po cenovniku.