PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2022/2023. OBAVIĆE SE OD 26.06. DO 28.06.2023. OD 12:00 DO 14:00 ČASOVA