ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКE ПРОГРАМE  АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ И ДИЗАЈН – МОДУЛ ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН, МОДУЛ БРЕНД ДИЗАЈН

ОД 9 – 14 ЧАСОВА

 1. СЕПТЕМБРА 2021.
 2. СЕПТЕМБРА 2021.
 3. СЕПТЕМБРА 2021.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

 1. Оригинална документа на увид:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављнству
 • Дипломa и додатак дипломи (кандидати којима је израда дипломе и додатка дипломе у току треба да доставе уверење о завршеном претходном образовању)
 • Уверење о положеним испитима (кандидати којима је израда дипломе и додатка дипломе у току)
 • Портфолио – дигиталну презентацију радова на УСБ флешу из области за коју се кандидат пријављује, са биографијом
 • Оригинални примерак уплатнице као доказ о уплати накнадe за полагање испита за проверу склоности и способности

*студијски програм Аудиовизуелне композиције у износу од 9.000,00 дин.

* студијски програм Дизајн – Модул Просторни дизајн и Модул Бренд дизајн у износу од 5.000,00 дин.

 1. Фотокопије свих наведених докумената (без овере)

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

 1. СЕПТЕМБРА 2021. (УТОРАК)
 2. СЕПТЕМБРА 2021. (СРЕДА)

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ  И СПОСОБНОСТИ И СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ДАНА 20.09.2020. у 15 часова.