PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME:

MEDIJI SLIKE, GRAFIČKI DIZAJN I DIZAJN ENTERIJERA

OD 09 – 14 ČASOVA

20. JUNA 2022.
21. JUNA 2022.
22. JUNA 2022.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU:

1. Originalna dokumenta na uvid:
– 4 svedočanstva,
– Diploma,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci),
– Uverenje o statusu ili ispisnica sa visokoškolske ustanove za kandidate koji studiraju ili su ispisani sa druge visokoškolske ustanove
– Dokaz o uplati naknade od 6.000,00 dinara za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

2. Fotokopije svih navedenih dokumenata (bez overe)

POLAGANJE ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI

23. JUNA 2022. (ČETVRTAK)
24. JUNA 2022. (PETAK)
25. JUNA 2022. (SUBOTA)
26. JUNA 2022. (NEDELJA)

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI I SPISKOVI PRIJAVLJENIH KANDIDATA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA BIĆE OBJAVLJENI DANA

22.06.2022. u 15 časova.