Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis od 10 – 14 časova

20. juna 2018.
21. juna 2018.
22. juna 2018

Dokumenta potrebna za prijavu:

Originalna dokumenta na uvid:
4 svedočanstva,
diploma,
izvod iz matične knjige rođenih,
uverenje o državljanstvu,
dokaz o uplati naknade od 5.500,00 dinara za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.
fotokopije svih navedenih dokumenata (bez overe)

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:

  1. jula 2018. (nedelja)
  2. jula 2018. (ponedeljak)
  3. jula 2018. (utorak)

Obaveštenje o rasporedu polaganja, kandidati će dobiti prilikom prijave.