Pristupno predavanje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa za izbor u zvanje predavača iz polja umetnosti za oblast Likovne umetnosti, uža oblast Prošireni mediji i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, održaće se dana 19.06.2023.godine sa početkom u 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 časova u prostorijama Odseka za umetnost i dizajn BAPUSS-a, na adresi Pante Srećkovića br. 2.

Tema pristupnog predavanja:  „Digitalna 3D animacija – Walk Cycle“