U prostorijama Srednje umetničke škole u Kraljevu, 30. aprila 2018. godine je održana prezentacija VŠLPU. Organizovan je razgovor sa zainteresovanim kandidatima i detaljno predstavljanje studijskih programa VŠLPU sa posebnim naglaskom na specifičnostima prijemnog ispita.

Pored toga promocija VŠLPU u Kraljevu je obuhvatila posete naših predstavnika Gimnaziji, Tehničkoj školi, Šumarskoj školi, kao i školama koje organizuju pripremnu nastavu za prijemne ispite na umetničkim visokoškolskim institucijama.

Prezentacije su već održane u Srednjoj školi za dizajn (Beograd) i Tehnoart-u (Beograd).