Nakon sprovedenog prvog (junskog) konkursnog roka za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/2019 g. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija je upisala broj studenata utvrđen Dozvolom za rad, tj. ukupno 45 (četrdeset pet) studenata na studijskim programima Grafički dizajn, Dizajn enterijera i Mediji slike. Škola neće imati drugi (septembarski) upisni rok.