Rad naše studentkinje završne godine Studijskog programa Dizajn enterijera, Selene
Vunjerović, objavljen je na portalu Dizajn enterijera!
Koncet rada STARK, bio je zadatak na predmetu Osnove nameštaja 1, a mentor na
projektu bila je Jugoslava Kljakić Donić, predavač strukovnih studija.

Ceo tekst možete pogledati ovde:
https://www.dizajnenterijera.rs/upoznajte-stark-set-stolica-sa-stocicem-studentkinje-selene-vunjerovic/