Obaveštavamo vas da će se dana 21.04.2018.godine (subota) odrađivati nastava po rasporedu za petak za sve nastavne predmete osim za nastavne predmete crtanje i slikanje.