Po dinamici izvođenja nastave i kalendaru aktivnosti za školsku 2016/2017.god. planirane radne subote su:
13.05.2017.god. i 20.05.2017.god.

U dogovoru sa profesorima može se nadoknaditi propuštena nastava po rasporedu za petak i ponedeljak kao i iz nekog drugog dana.