O B A V E Š T E NJ E

RASPODELA MESTA ZA USELJENJE U STUDENTSKE DOMOVE PO RANG LISTI AKADEMIJE POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK ZA UMETNOST I DIZAJN, OBAVIĆE SE DANA 29.11.2021. GOD. U STUDENTSKOJ SLUŽBI ODSEKA PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

– DEVOJKE U 12,00 ČASOVA
– MUŠKARCI U 13,00 ČASOVA

NAPOMENA: NA RASPODELU PONETI INDEKS I LIČNU KARTU

STUDENTSKA SLUŽBA