Obaveštenјe za studente svih godina studija
 
Molimo vas da izaberete po jednog predstavnika sa svake godine i svakog studijskog programa koji će dana 05.04.2017. god. (sreda) u 13,00 časova (velika sala) učestvovati u razgovoru sa komisijom za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, o kvalitetu studija i mogućnostima unapređenja istih.
 
Predsednik komisije za obezbeđenje
i unapređenje kvaliteta
Pred. mr Aleksandar Kontić