TERMINI POLAGANJA ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI 2019