ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM  MEDIJI SLIKE

Upis primljenih kandidata vršiće se:

Dana 13. jula 2020. g. u terminu od 10 do 12 časova.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2020/2021 g. ne upišu u navedenom terminu, Škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi.

PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 13. jula 2020.g. u 13 časova.