Dana 13.1.2017. studenti neće moći da upišu letnji semestar školske 2016/17 ukoliko:
1. Netačno i nepotpuno popune obrasce (ŠV-20, semestralni list, indeks)
2. Ne izmire ratu školarine za upis letnjeg semestra na osnovu izjave o načinu plaćanja školarine u školskoj 2016/17 godini.