OBAVEŠTENJE

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKU 2017/18:

20. – 22. JUNA 2017

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

1. Originalna dokumenta na uvid:

  • 4 svedočanstva,
  • Diploma,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o državljanstvu,
  • Dokaz o uplati naknade od 5.500,00 dinara za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

2. Fotokopije svih navedenih dokumenata (bez overe).

ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI:

23. – 25. JUNA 2017

Obaveštenje o rasporedu polaganja, kandidati će dobiti prilikom prijave.

PREUZMITE PRIJAVU ZA UPIS NA PRVU GODINU STRUKOVNIH STUDIJA 2017/2018