Zbog novonastale situacije u vezi sa COVID19 sve aktivnosti u vezi odžavanja informativnog kursa odlažu se do daljnjeg.

Informativni kurs se održava svake godine u predviđenim terminima pre prijemnog ispita i objavljuje se na sajtu škole.

Na Informativnom kursu kandidati se upoznaju sa formom prijemnog ispita. Učestvuju u simulaciji prijemnog ispita, koriste slične ili iste materijale i pribor, i prolaze kroz sve segmente u istom trajanju kao na prijemnom ispitu.

Profesori vode Informativni kurs i tu su da odgovore na sva pitanja, daju smernice i ukažu kandidatu na sve eventualne propuste.

Informativni kurs traje dva dana.  Prvi dan se crta mrtva priroda, a potom slika isti motiv. Drugi dan, rešava se test opšte informisanosti i istorije umetnosti,  posle koga sledi stručni deo ispita koji je specifičan za svaki studijski program .

Informativni kurs sprovodi se za tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

PRVI ТЕRМIN – 04.04.2020.g. (subоtа) i 05.04.2020.g. (nеdеlја)

Više informacija o sadržaju informativnog kursa možete pronaći na sledećim linkovima:

Mediji slike

Grafički dizajn

Dizajn enterijera

Prijava za kurs

Sve informacije vezane  za Informativni kurs blagovremeno će biti objavljene na sajtu škole.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona ili putem imejl adrese:

011/7291 943 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs