Uvodno predavanje za studente master strukovnih studija, na studijskom programu Audiovizuelne kompozicije će se održati u ponedeljak, 28.09.2020. u 10h u Računarskom kabinetu 1.