Studenti kod kojih je testiranjem utvrđeno postojanje virusa SARS CoV-2 ili koji su tokom trajanja ispitnog roka na lečenju zbog bolesti COVID 19 ili su u periodu obavezne izolacije, u obavezi su da preko studentske službe Odseka za umetnost i dizajn o tome obaveštavaju koordinatora za nastavu i uz lekarski izveštaj podnose zahtev da im se odobri naknadno polaganje ispita.

Termin održavanja ispita biće naknadno utvrđen.