Selekcioni komitet Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske komisije (EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) obavestio je 27.09.2019. Visoku školu likovinih i primenjenih umetnosti da je pozitivno ocenio njenu prijavu za dobijanje Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE, Erasmus Charter for Higher Education).

Povelja predstavja međunarodnu akreditaciju visokobrazovnih institucija od strane Evropske komisije, čime se stiče pravo za učestvovanje u Erasmus + programima za visoko obrazovanje, čiji je cilj promovisanje obrazovanja, obuka i mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, saradnja obrazovnih institucija, kao i modernizacija visokog obrazovanja u Evropi.

Povelja je dodeljena pod kodom RS Belgrad 11.

Povelju možete preuzeti ovde.