OBAVEŠTENJE O ZBORU ZA STUDENTE UPISANE U PRVU GODINU ŠKOLSKE 2022/2023.god. (BRUCOŠE):
  • STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE 3. OKTOBRA U 9:30h U SLIKARSKOM ATELJEU.
  • STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN I DIZAJN ENTERIJERA 3. OKTOBRA U 10:00h U SALI.