MEDIJI SLIKE

Studijski program Mediji slike je koncipiran tako da pruža sveobuhvatno obrazovanje u širokom polju medija slike, zastupljenog u savremenoj produkciji vizuelne kulture i umetnosti.
Slika kao pojam, od praistorije do danas, ima veliku primenu i uticaj na razvoj čovečanstva. Dominacija slike u vremenu u kome živimo zahteva ozbiljno razumevanje i produbljivanje tog fenomena.

Studijski program Mediji slike omogućava sitematičan i temeljan pristup različitim aspektima komunikativnih mogućnosti slike, od teorijskih proučavanja do tradicionalnih i savremenih praktičnih načina tretiranja slike, kroz:
•    Izučavanje psihološkog, istorijskog i medijskog značaja proizvodnje i upotrebe slike u savremenom društvu.
•    Sticanje sposobnosti za tehničku i tehnološku primenu adekvatnih postupaka u planiranju i gradnji slike, od tradicinalnih do savremenih medija.

Temeljno strukturirana i dobro postavljena osnova kroz tradicionalne likovne programe (crtanje, slikanje, vajanje, likovna forma i grafika) čine dobru bazu za dalje izučavanje fenomena slike kroz savremene medije (digitalna slika, digitalna grafika, fotografija, obrada slike, video produkcija i postprodukcija, kompoziting, 2D i 3D animacija i vizuelni efekti).

Studijski program Mediji slike daje nov pristup izučavanju fenomena slike i osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu praksu kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za televiziju, film, pozorište i VFX.

Pripremna nastava za upis u VŠLPU

Pripremna nastava se održava svake godine,  uglavnom, do mesec dana pre samog  prijemnog ispita. Na pripremnoj nastavi  kandidati se upoznaju sa formom samog  ispita, gde se postavljaju u situaciju kao da  polažu ispit, i imaju vremena da završe  radove, onoliko, koliko bi imali i na samom  prijemnom ispitu. Profesori su takođe  prisutni na pripremnoj nastavi. Oni su tu da  pruže odgovore na bilo kakva pitanja i  eventualno skrenu pažnju samom  kandidatu na greške koje bi mogao da  ispravi. Pripremna nastava traje dva dana.  Prvi dan se radi crtanje i slikanje, a drugi  dan, u zavisnosti od studijskog programa na  koji se kandidat prijavio, stučni deo ispita,  posle koga sledi test opšte informisanosti.

Postoje tri akreditovana studijska programa:  Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije za pripremnu nastavu će svake godine na vreme biti objavljene na sajtu škole. Ostanite informisani, ili uvek  možete da pozovete na telefon škole i saznate sve informacije koje vas zanimaju iz prve ruke.

011/7291 493 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

Uslovi upisa za studijski program mediji slike

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI:
Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja iz domena kulture, nauke i istorije  umetnosti. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbenicima za srednju školu:
ISTORIJA UMETNOSTI‐ Vidosava Galović

CRTANJE:
Crta se nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode.
Poneti: pak papir 50 x 70 cm, ugalj za crtanje, gumicu, komad krpe za brisanje,
štapić za viziranje.

SLIKANJE:
Slika se nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode.
Poneti: akvarel papir ili tripleks karton 50 x70cm, tempere, paletu (belu, ravnu i glatku površinu za mešanje boja), posudu za vodu, četkice i komad krpe za brisanje.

VIZUELNO OBLIKOVANJE:
Zаdаtаk prеdstаvlја prаktični zadatak iz оblаsti likоvnе fоrmе, sа zаdаtim likоvnim еlеmеntimа zа kоrišćеnjе. Krоz оdnоs liniје, bоје i оblikа kао ishоd sе vrеdnuје vizuеlna rešenja pоstignutе kоmpоziciје. Dоzvоlјеnо је dа kаndidаt urаdi višе rаdоvа pа dа sаmоstаlnо оdаbеrе nајuspеšniја tri zа prеzеntаciјu.
Poneti: hamer ili akvarel papir ili blok broj 5, boje, tuš i pero, četkice i ostali pribor, posudu za vodu, krpu, vajarske špahtle ili slične alatke po izboru.

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.  ZABRANJENA JE UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA ZA VREME ISPITA.  RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.