Poštovani studenti, želimo da vas obavestimo da smo dobili poziv od Univerziteta Limburg Luven da pošaljemo tri naša studenta na internacionalni IPAE program od 21. aprila do 12. maja 2020.  Škola je u mogućnosti da pošalje tri studenta na kurs,  da snosi troškove kursa, smeštaja i puta. Za kurs će biti dodeljeno 6 ESPB bodova u dodatku diplomi. Prilikom pisanja motivacionog pisma navedite vašu umetničku i istraživačku praksu ako je imate, teorijske umetničke oblasti koje pozanjete, kao i interesovanje za istraživačkim radom u umetničkom obrazovanju u međunarodnom kontekstu. Konkurs je otvoren do 14.01.2020. a konačnu odluku o izboru kandidata komisija će doneti 21.01.2020.

U nastavku možete pronaći poziv za IPAE program, program IPAE kursa, i formular za prijavljivanje.